Istorie

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna Florești făcea parte din plasa Filipești a județului Prahova, fiind formată doar din cătunele Florești și Capul-Roșu, totalizând 723 de locuitori. Comuna avea o școală înființată în 1879, frecventată de 34 de elevi (din care 7 fete), două mori de măcinat grâu și porumb pe râul Prahova și o biserică ortodoxă, zidită în anii 1826–1830 de vornicul Grigore Cantacuzino. Satele Cătina și Călinești făceau parte din comuna Călinești, împreună cu așezarea Siliștea Dealului. Comuna Călinești avea 605 locuitori, o biserică datând din timpul lui Matei Basarab și o capelă a Mariei Cantacuzino, două mori pe Prahova și o școală datând din 1970 în care învățau 52 de elevi (din care o singură fată).
În 1925, Anuarul Socec consemnează comunele în aceeași plasă; comuna Călinești, cu satele Cătina, Călinești, Novăcești și Siliștea, avea 1258 de locuitori, în vreme ce comuna Florești, cu satele Florești și Cap Roșu, avea 1051 de locuitori.
În 1950, cele două comune au fost incluse în raionul Ploiești al regiunii Prahova și apoi al regiunii Ploiești. În 1968, comuna Călinești s-a desființat, și comuna Florești a căpătat componența actuală, reintrând în componența județului Prahova.

In comuna Florești se află patru monumente istorice de arhitectură de interes național: biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1646, refăcută în 1850 și în 1897–1898) din Călinești; curtea boierească Mavros-Cantacuzino (1840–1842, astăzi centru de recuperare și reabilitare neuro-psihiatrică) din Cătina, ansamblu alcătuit din conacul Mavros-Cantacuzino, capela romano-catolică, un turn de apă, un parc și monumentul funerar al Mariei Șuțu —grupul statuar „Fată pansând un rănit”, el însuși clasificat ca monument memorial sau funerar; curtea lui Gheorghe Grigore Cantacuzino-Nababul (1910–1916) din Florești, ansamblu cuprinzând ruinele palatului „Micul Trianon”, turnul de apă, parcul și zidul de incintă; și biserica „Sfânta Treime” și „Nașterea Domnului” (1887) din Florești, cu cripta familiei vornicului Grigore CANTACUZINO.